ROBUSTA 16 THƯỜNG

Giá bán: 48,000 53,000

  • Công Ty Cà Phê Sơn Dương là đơn vị sản xuất và cung cấp cà phê nhân xanh đạt các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001, ISO 22000, HACCP, 4C, UTZ-RA.
  • Chúng tôi đem đến chất lượng cà phê từ các vùng nguyên liệu tuyệt vời như Nam Ban, Buôn Hồ, Dak-nia, Trạm Hành – Đà Lạt, và Cao nhuyên LangBiang.
  • Năng lực sản xuất:

–  Cà phê nhân xanh Xuất khẩu: cà phê arabica Việt Nam, cà phê arabica Lào, cà phê robusta Việt Nam, sàng phân loại 14,16,18 đánh bóng bắn màu.

–  Năng suất hàng năm nhà máy đạt tổng: 5.000 tấn cho thị trường Xuất khẩu và trong nước.