Tag Archives: coffee tasting

Cupping – Kỹ năng người làm cà phê cần và phải có
Tin Tức Coffee Sapa 20 Tháng Tư, 2023

Kỹ năng thử nếm cà phê (cupping cà phê hoặc coffee tasting) là quá trình thử hương, nếm vị để đánh giá chất lượng cà phê. Đây là quá trình làm việc chuyên nghiệp của các chuyên gia thử nếm (Q Graders hay Cupper). Có nhận định

Tìm kiếm cửa hàng
Tìm thấy cửa hàng
Đang tải...