ARABICA 16 ƯỚT – CẦU ĐẤT CHÍN 99%

Giá bán: 86,000 91,000

Cà phê Cầu Đất vốn đã nổi tiếng, nhưng nay được nâng lên tầm chất lượng cao bởi áp dụng các tiêu chuẩn mới trong hái chọn và chế biến. Mỗi nông hộ tại Cầu Đất đã biết phát huy tối đa giá trị cà phê mà vùng đất này đã ưu ái đem lại.

Chúng tôi thu mua trực tiếp từ nông hộ bắt đầu từ tháng 12 hàng năm, đảm bảo nguồn cung ổn định cho các nhà rang xay và xuất khẩu.